• 3F chatbot

Fagforeningen 3F har set værdien ved chatbots. Derfor har de bygget deres første chatbot på BotXO software. Chatbotten fungerer som det overbevisende sidste nudge og forhindrer stort frafald ved indmeldelse i 3F.

Råd og vejledning

Chatbotten giver råd og vejledning til de brugere, der står over for at vælge fagforening og a-kasse. Botten kan svare på alt det, man skal vide, inden man melder sig ind, såsom: Hører mit fag eller uddannelse ind under 3F? Kan man blive medlem af a-kassen, hvis man er ledig, selvstændig, i aktivering, i løntilskud eller er i virksomhedspraktik? Man kan i tillæg få svar på, hvor ens nærmeste afdeling befinder sig og hvad det koster at blive medlem.

Sidste nudge ved sign-up

Man finder Chatbotten på 3F’s hjemmeside under ‘Bliv Medlem’ – Prøv den her.

Man finder Chatbotten på 3F’s hjemmeside under ‘Bliv Medlem’ – Prøv den her.

Formålet med chatbotten er først og fremmest at vejlede brugerne i tilmeldingsprocessen. Brugeren bliver ledt gennem en dialog, hvor han på eget initiativ nemt og hurtigt kan finde frem til det specifikke svar, der er relevant i netop hans situation. Chatbotten fungerer således som det sidste nudge – den sidste vigtige hjælp og information, der skal til for at brugeren melder sig ind i 3F.

Gevinsten ved chatbots

Dermed forhindrer botten og det sidste nudge et stort frafald ved tilmelding. Det betyder, at den nye chatbot vil bidrage til at aflaste kundeservice, når brugerne af websitet har spørgsmål angående tilmelding og deres rettigheder i forhold til indmeldelse i en a-kasse.

Næste skridt vil være at indsamle den store mængde data, der vil være til rådighed via chatbotten. Det vil blive muligt for 3F at måle på, hvor mange af chatbottens brugere, der konverterer til medlemmer og i samme ombæring se på om processen kan optimeres yderligere. Ved at undersøge hvilke spørgsmål kunderne får eller ikke får besvaret vha. chatbotten, vil gevinsten ligeledes vise sig i form af muligheden for at optimere brugerrejsen, da bottens omfang således kan udvides.

If you are interested in hearing more about how to get started, please contact us at  hello@botxo.co – or give us a ring if you need more customer cases +45 26 71 58 45 .

Want to know more about Chatbots – “Take Arnie for a spin”

2018-11-14T15:29:41+00:00By |Blog, Corporate news, Customers|

About the Author:

I work at BotXO as the Content Marketing Coordinator. This entails creating appropriate communication for the customers and people within the field of AI. I create content for BotXO’s website by writing articles and blog posts about our news stories and successes within the company. With blog posts also comes advertising on SoMe. I create SoMe post for both Facebook and Linkedin and I find it very important to test out what works and play around with different creatives. Furthermore I update BotXO’s webpage and I’ve designed and created new landing pages for new or existing areas of the business. Prior to working at BotXO, I led various functions in the music industry as Project Manager, Booker and Social Media Manager. Furthermore I hold a BA from Roskilde University specializing in Communication and Performance Design. Outside of work I'm currently doing my master in Digital Innovation and Management at the IT University of Copenhagen.