Fagforeningen 3F har set værdien ved chatbots. Derfor har de bygget deres første chatbot på BotXO software. Chatbotten fungerer som det overbevisende sidste nudge og forhindrer stort frafald ved indmeldelse i 3F.

Råd og vejledning

Chatbotten giver råd og vejledning til de brugere, der står over for at vælge fagforening og a-kasse. Botten kan svare på alt det, man skal vide, inden man melder sig ind, såsom: Hører mit fag eller uddannelse ind under 3F? Kan man blive medlem af a-kassen, hvis man er ledig, selvstændig, i aktivering, i løntilskud eller er i virksomhedspraktik? Man kan i tillæg få svar på, hvor ens nærmeste afdeling befinder sig og hvad det koster at blive medlem.

Sidste nudge ved sign-up

Man finder Chatbotten på 3F’s hjemmeside under ‘Bliv Medlem’ – Prøv den her.

Man finder Chatbotten på 3F’s hjemmeside under ‘Bliv Medlem’ – Prøv den her.

Formålet med chatbotten er først og fremmest at vejlede brugerne i tilmeldingsprocessen. Brugeren bliver ledt gennem en dialog, hvor han på eget initiativ nemt og hurtigt kan finde frem til det specifikke svar, der er relevant i netop hans situation. Chatbotten fungerer således som det sidste nudge – den sidste vigtige hjælp og information, der skal til for at brugeren melder sig ind i 3F.

Gevinsten ved chatbots

Dermed forhindrer botten og det sidste nudge et stort frafald ved tilmelding. Det betyder, at den nye chatbot vil bidrage til at aflaste kundeservice, når brugerne af websitet har spørgsmål angående tilmelding og deres rettigheder i forhold til indmeldelse i en a-kasse.

Næste skridt vil være at indsamle den store mængde data, der vil være til rådighed via chatbotten. Det vil blive muligt for 3F at måle på, hvor mange af chatbottens brugere, der konverterer til medlemmer og i samme ombæring se på om processen kan optimeres yderligere. Ved at undersøge hvilke spørgsmål kunderne får eller ikke får besvaret vha. chatbotten, vil gevinsten ligeledes vise sig i form af muligheden for at optimere brugerrejsen, da bottens omfang således kan udvides.

If you are interested in hearing more about how to get started, please contact us at  hello@botxo.co – or give us a ring if you need more customer cases +45 26 71 58 45 .

Want to know more about Chatbots – Book a Demo!